Taizé

Wat is Taizé?
Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. De ongeveer 100 broeders – katholiek en protestant – willen met hun leven eenheid onder christenen bevorderen. Ze nodigen jongeren uit om een week met hen mee te leven. Ieder jaar gaan duizenden jongeren uit heel Europa op deze uitnodiging in.

Een week in Taizé betekent:
- jongeren uit heel Europa leren kennen;
- ontdekken wie God is en wat Hij voor je betekent;
- even een stapje terug uit je drukke leven;
- 3x per dag naar de kerk (en ja, na een week wil je niet meer anders);
- in een gesprek met een broeder ontdekken wat kloosterleven is.

Informatie over Taizé

Het is lastig om duidelijk te maken wat Taizé precies is. Je komt er nog het snelst achter, door dit filmpje te bekijken.

 

Meer informatie over Taizé staat op www.taize.fr/nl.

Handweg 119

1185 TW Amstelveen

Gegevens Nienke

Jezus zei over Johannes de Doper: Hij is degene over wie geschreven staat: Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.

(Mt 11:2-15)