Taizé

Wat is Taizé?
Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. De ongeveer 100 broeders – katholiek en protestant – willen met hun leven eenheid onder christenen bevorderen. Ze nodigen jongeren uit om een week met hen mee te leven. Daarbij ga je mee in hun ritme: elke dag drie keer een viering bijwonen en leven in eenvoud. Ook heb je elke dag een Bijbelstudie onder leiding van een broeder en neem je deel aan gespreksgroepen. Ieder jaar gaan duizenden jongeren uit heel Europa op deze uitnodiging in.

Een week in Taizé betekent:
- jongeren uit heel Europa leren kennen;
- ontdekken wie God is en wat Hij voor je betekent;
- even een stapje terug uit je drukke leven;
- 3x per dag naar de kerk (en ja, na een week wil je niet meer anders);
- in een gesprek met een broeder ontdekken wat kloosterleven is.

Informatie over Taizé

Het is lastig om duidelijk te maken wat Taizé precies is. Je komt er nog het snelst achter, door dit filmpje te bekijken. 

Meer informatie over Taizé staat op www.taize.fr/nl.

Handweg 119

1185 TW Amstelveen

Gegevens Nienke

Uw denken moet voortdurend vernieuwd worden en u moet de nieuwe mens aantrekken, die naar Gods wil geschapen is.

(Ef 4:17-32)