Handweg 119

1185 TW Amstelveen

Gegevens Nienke

Jezus zegt: Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de geldduivel.

(Lc 16:1-13)