Op Witte Donderdag vormt ieder jaar opnieuw een stad in Nederland het decor vormen voor een eigentijdse en muzikale vertelling van het Paasverhaal –  The Passion! We kijken met elkaar de uitzending en voorafgaand daaraan  eten we samen en gaan we met elkaar in gesprek

Handweg 119

1185 TW Amstelveen

Gegevens Nienke

Paulus schreef: Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden.

(Rom 4:13-22)