Kidsfeest: (T)op Survivalkids
Op 30 en 31 augustus en 1 september 2017 hopen medewerkers van de Pauluskerk wederom een driedaags Kidsfeest te houden, voor kinderen van 4 t/m 10 jaar met als thema dit jaar: (T)op Survival.
Wat doen we: luisteren naar een bijbelverhaal, liedjes leren, knutselen, kijken naar de poppenkast en een sketch.
Tijd: van 10-12 uur, laatste dag tot 13 uur. Dan is er ook pannenkoeken eten.
Plaats: ’t Open Hof, Burg. Haspelslaan 129 Amstelveen.
Het Kidsfeest is gratis. De ouders mogen erbij blijven, wanneer ze dat willen.
Nadere info: Ineke Paul, tel. 020-6454074

De eerste bijeenkomst voor bewoners in Westwijk, in het kader van het ontmoetingspastoraat, is op donderdag 7 september a.s. om 15.00 uur in de Dignahof.

Handweg 119

1185 TW Amstelveen

Gegevens Nienke

Uw denken moet voortdurend vernieuwd worden en u moet de nieuwe mens aantrekken, die naar Gods wil geschapen is.

(Ef 4:17-32)