Kidsfeest: (T)op Survivalkids
Op 30 en 31 augustus en 1 september 2017 hopen medewerkers van de Pauluskerk wederom een driedaags Kidsfeest te houden, voor kinderen van 4 t/m 10 jaar met als thema dit jaar: (T)op Survival.
Wat doen we: luisteren naar een bijbelverhaal, liedjes leren, knutselen, kijken naar de poppenkast en een sketch.
Tijd: van 10-12 uur, laatste dag tot 13 uur. Dan is er ook pannenkoeken eten.
Plaats: ’t Open Hof, Burg. Haspelslaan 129 Amstelveen.
Het Kidsfeest is gratis. De ouders mogen erbij blijven, wanneer ze dat willen.
Nadere info: Ineke Paul, tel. 020-6454074

De eerste bijeenkomst voor bewoners in Westwijk, in het kader van het ontmoetingspastoraat, is op donderdag 7 september a.s. om 15.00 uur in de Dignahof.

Handweg 119

1185 TW Amstelveen

Gegevens Nienke

Jezus zegt: Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de geldduivel.

(Lc 16:1-13)