Wat is de PJR?
PJR staat voor Protestantse JeugdRaad. De PJR ondersteunt het jeugdwerk in de wijkkerken van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en zet daarnaast bovenwijkse activiteiten op.

Visie en beleidsplan
Begin 2015 hebben we met de vrijwilligers uit alle geledingen van het jeugdwerk (crèche, kinderkerk/kinderdienst, tienerdienst, predikanten, 16+, kliederkerk en voorzitters van de kerkenraad uit beide wijken) nagedacht over de essentie van het jeugdwerk. In drie avonden stonden drie vragen centraal:
Waarom doen we dit jeugdwerk in de kerk? Of: wat is onze visie?
Hoe doen we dat? Of: wat is waardevol in het nastreven van de visie?
Wat gaan we doen om deze visie na te jagen en de waarden te realiseren? Of: wat beloven we?
Het resultaat van deze avonden dient als uitgangspunt voor dit beleidsplan 2015-2020 van het  jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. De resultaten staan in onderstaande schema.

Voor het realiseren en stimuleren van dit beleid heeft PJR twee <jeugdwerkers> in dienst.

jop

Handweg 119

1185 TW Amstelveen

Gegevens Nienke

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde.

(Ps 46)