Wat is de PJR?
PJR staat voor Protestantse JeugdRaad. De PJR ondersteunt het jeugdwerk in de wijkkerken van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en zet daarnaast bovenwijkse activiteiten op.

Visie en beleidsplan
Begin 2015 hebben we met de vrijwilligers uit alle geledingen van het jeugdwerk (crèche, kinderkerk/kinderdienst, tienerdienst, predikanten, 16+, kliederkerk en voorzitters van de kerkenraad uit beide wijken) nagedacht over de essentie van het jeugdwerk. In drie avonden stonden drie vragen centraal:
Waarom doen we dit jeugdwerk in de kerk? Of: wat is onze visie?
Hoe doen we dat? Of: wat is waardevol in het nastreven van de visie?
Wat gaan we doen om deze visie na te jagen en de waarden te realiseren? Of: wat beloven we?
Het resultaat van deze avonden dient als uitgangspunt voor dit beleidsplan 2015-2020 van het  jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. De resultaten staan in onderstaande schema.

Voor het realiseren en stimuleren van dit beleid heeft PJR twee <jeugdwerkers> in dienst.

jop

Handweg 119

1185 TW Amstelveen

Gegevens Nienke

Uw denken moet voortdurend vernieuwd worden en u moet de nieuwe mens aantrekken, die naar Gods wil geschapen is.

(Ef 4:17-32)