In de omgang met elkaar moet ieder de minste willen zijn, want aan nederigen schenkt God zijn genade.

(1 Pe 5:5-7)