God zei tegen Noach: ‘De wereld is slecht en de mensen doen veel kwaad. Ik heb er genoeg van. Jij bent een goed mens. Ik wil dat je een ark (boot) bouwt die groot en sterk genoeg is voor jouw familie en voor een mannetje en vrouwtje van alle diersoorten die er zijn’. Noach deed wat er van hem gevraagd werd en toen God de deur achter hen dicht deed, begon het te regen. Wil jij samen met ons meer te weten komen over het verhaal van Noach? Beleef het verhaal op zondag 4 november tijdens de Kliederkerk in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1, van 16.00 tot 18.15 uur (inclusief eten). Opgeven kan voor 1 november bij jeugdwerker Nienke van der Heiden, kliederkerk@pga-b.nl, 06 – 37 22 76 76 of kijk op www.facebook.com/KliederkerkAmstelveen.

Kliederkerk is voor kinderen van 4  – 12 jaar die samen door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten Bijbelverhalen willen ontdekken. Wij willen voor kinderen en de mensen om hen heen een plek zijn waar ze op een ontspannen manier samen mogen ontdekken wat deze verhalen ons vandaag de dag te zeggen hebben.

 

Jezus zegt: Waak ervoor ook maar een van deze geringen die in mij gelooft te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.

Mt 18:1-10

Iedere zondagochtend is crèche voor de allerkleinsten (0 t/m 4 jaar) en Kinderkerk voor kinderen van de basisschool. Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Of maak een afspraak.