Op Witte Donderdag vormt ieder jaar opnieuw een stad in Nederland het decor voor de The Passion! The Passion is de moderne vertelling van de laatste uren van Jezus’ leven, lijden én opstanding. We eten met elkaar, gaan met elkaar in gesprek en kijken samen naar de uitzending.

 

Datum / locatie: 18 april 2019 (locatie wordt later bekend gemaakt)

Informatie:

jeugdwerker Nienke van der Heiden,

06 37 22 76 76 / nienke@pga-b.nl)

Jezus zegt: Waak ervoor ook maar een van deze geringen die in mij gelooft te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.

Mt 18:1-10

Iedere zondagochtend is crèche voor de allerkleinsten (0 t/m 4 jaar) en Kinderkerk voor kinderen van de basisschool. Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Of maak een afspraak.