In één weekend zetten de tieners een musical in elkaar, compleet met toneel, muziek, dans, decor en techniek. Op zondagochtend 10 februari 2019 wordt de musical in de kerkdienst opgevoerd.

Datum / plaats: 8 t/m 10 februari 2019 in de Paaskerk.

Informatie:

Nienke van der Heiden, 06 37 22 76 76
nienke@pga-b.nl

Jezus zegt: Waak ervoor ook maar een van deze geringen die in mij gelooft te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.

Mt 18:1-10

Iedere zondagochtend is crèche voor de allerkleinsten (0 t/m 4 jaar) en Kinderkerk voor kinderen van de basisschool. Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Of maak een afspraak.