Twintigers Amstelveen en Ziel & Zaligheid

Twintigers Amstelveen is er voor jongvolwassenen die studeren, leven of werken in en rond Amstelveen (18-29 jaar). Vanaf seizoen 2018-2019 wordt er regelmatig samengewerkt met Ziel & Zaligheid, een zingevingsbroedplaats voor en door studenten op Uilenstede. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om elkaar te ontmoeten, elkaar (beter) te leren kennen en om samen met leeftijdsgenoten te praten over God, geloof en dagelijks leven. Daarnaast organiseren we leuke activiteiten en nodigen we diverse sprekers uit.

Vind ons ook op Facebook Twintigers Amstelveen of Facebook Ziel & Zaligheid

Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden.

Lc 6:12-19

Iedere zondagochtend is crèche voor de allerkleinsten (0 t/m 4 jaar) en Kinderkerk voor kinderen van de basisschool. Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Of maak een afspraak.