Verhaal in de Kruiskerk is een creatieve viering voor kinderen (3-12 jaar) en hun (groot)ouders. Op een ongedwongen manier ontdekken we samen Bijbelverhalen, bijvoorbeeld door te knutselen, spelletjes of proefjes te doen of een stop-motionfilmpje te maken. Daarna is er een korte viering (half uur) waarin het verhaal wordt verteld, kinderen het mogen uitspelen en we samen liedjes zingen. Na afloop eten we met elkaar. Meer informatie bij: Mirjam Buitenwerf, 06 2033 9808 of buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.

Jezus zegt: Waak ervoor ook maar een van deze geringen die in mij gelooft te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.

Mt 18:1-10

Iedere zondagochtend is crèche voor de allerkleinsten (0 t/m 4 jaar) en Kinderkerk voor kinderen van de basisschool. Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Of maak een afspraak.